1. Rekisterinpitäjä

Porin Kaupunkikeskusta ry

Osoite: Antinkatu 16 B (2. kerros), 28100 Pori

Y-tunnus: 2959242-5

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Mari Antikainen

Puh:044 241 8447

Sähköposti: myynti@porikorttelit.fi

2. Rekisteröidyt

 • Jäsenyritykset
 • Jäsenyhdistykset
 • Kannatusjäsenet
 • Tori- ja markkinakauppiaat
 • Myynti- tai esittelypaikan varanneet
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Yhteistyökumppanit

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröintisuhteen perusteella.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Jäsenten, myyjien ja esittelijöiden rekisteröinti
 • Sähköinen ja muu viestintä
 • Palvelujen ja etujen tarjoaminen
 • Yhdistyksen tarkoitusta edistävät kyselyt ja tutkimukset
 • Laskutus
 • Analysointi ja tilastointi
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteri sisältää sekä yritysten tietoja että yritysten ja jäsenten henkilötietoja.

Yrityksen perustiedot

 • Y-tunnus
 • toimialatiedot
 • yrityksen henkilöluku

Yrityksen yhteystiedot

 • käynti-, postitus- ja laskutusosoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • sosiaalisen median urlit

Henkilötiedot

 • nimi
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköposti

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: myynti@porikorttelit.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tallentamamme henkilötiedot ja pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista mikäli tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta. Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse tai lomakkeella
 • Asiakas- tai jäsenyyssuhteen syntyessä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröityneen annettua siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa tietoja yhteistyökumppaneille, jotta he voivat tarjota etuja jäsenille tai muille rekisteröityneille.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus tai jäsenyys on voimassa, lainmukaiset rajoitukset huomioiden.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Rekisterin tietoja käsittelevät Porin Kaupunkikeskusta ry:n toimihenkilöt.
 • Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Porin Kaupunkikeskusta ry:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Pori 18.7.2021

Porin Kaupunkikeskusta ry